Chwiorydd yn defnyddio’r llyfryn Newyddion Da ym Madagasgar

GWEITHLYFR Y CYFARFODYDD Ionawr 2016

Cyflwyniadau Enghreifftiol

Syniadau ar gyfer cyflwyno’r Watchtower a’r llyfryn Newyddion Da Oddi Wrth Dduw! Defnyddia’r enghreifftiau i lunio dy gyflwyniadiau dy hun.

TRYSORAU O AIR DUW

Mae Gwir Addoliad yn Gofyn am Waith Caled

Defnyddiwch y lluniau, y map, a’r amlinelliad o’r digwyddiadau yn 2 Cronicl 29-30 i’ch helpu chi i ddeall sut aeth y Brenin Heseceia ati i adfer addoliad Jehofa.

RHOI EIN SYLW I’R WEINIDOGAETH

Cynnal Astudiaeth Gan Ddefnyddio’r Llyfryn Newyddion Da

Pum cam hawdd i gynnal astudiaeth o’r Beibl gan ddefnyddio’r llyfryn Newyddion Da Oddi Wrth Dduw!

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Ein Braint i Adeiladu ac i Gynnal a Chadw Ein Haddoldai

Sut gallwn ddangos cariad a sêl dros addoli Jehofa yn ein haddoldai?

TRYSORAU O AIR DUW

Mae Jehofa yn Gwerthfawrogi Gwir Edifeirwch

Effaith dda edifeirwch y Brenin Manasse. Cymharwch ei deyrnasiad cyn ei garcharu ac ar ôl ei ryddhau. (2 Cronicl 33-36)

TRYSORAU O AIR DUW

Mae Jehofa yn Cadw Ei Addewidion

Llinell amser yn dangos digwyddiadau Esra 1-5. Er gwaethaf rhwystrau di-rif, dychwelodd yr Iddewon o Fabilon er mwyn ailadeiladu’r deml ac adfer gwir addoliad.

TRYSORAU O AIR DUW

Mae Jehofa yn Dymuno Gwasanaeth o’n Gwirfodd

Roedd angen ffydd, sêl, a dewrder ar Esra a’r rhai a aeth gydag ef yn ôl i Jerwsalem. Defnyddiwch y lluniau a’r map i gael syniad o’u taith.

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Hogi Ein Sgiliau yn y Weinidogaeth—Paratoi’r Ffordd ar Gyfer Ail Alwad

Tri cham i fod yn fwy effeithiol wrth alw’n ôl ar bobl sydd â diddordeb yn neges y Beibl.