●○○ YR ALWAD GYNTAF

Cwestiwn: Sut ’dyn ni’n gwybod nad yw ein dioddefaint yn gosb oddi wrth Dduw?

Adnod: Galar 3:33

Linc: Pam ’dyn ni’n dioddef?

○●○ YR AIL ALWAD

Cwestiwn: Pam ’dyn ni’n dioddef?

Adnod: 1In 5:19

Linc: Sut mae Duw’n teimlo am ein dioddefaint?

○○● Y DRYDEDD ALWAD

Cwestiwn: Sut mae Duw’n teimlo am ein dioddefaint?

Adnod: Esei 63:9

Linc: Beth fydd Duw yn ei wneud i ddod â’n dioddefaint i ben?