Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 EIN BYWYD CRISTNOGOL

Cariad yw Arwydd y Gwir Gristion—Cydlawenha â’r Gwirionedd

Cariad yw Arwydd y Gwir Gristion—Cydlawenha â’r Gwirionedd

PAM MAE’N BWYSIG? I efelychu Iesu, mae’n rhaid inni dystiolaethu i wirionedd bwriadau Duw. (In 18:37) Hefyd, dylen ni gydlawenhau â’r gwirionedd, dweud y gwir, a meddwl am beth bynnag sydd yn wir, er ein bod yn byw mewn byd llawn anwiredd ac anghyfiawnder.—1Co 13:6; Php 4:8.

SUT I FYND ATI:

  • Bydda’n benderfynol o beidio â gwrando ar glecs niweidiol na’u hailadrodd.—1The 4:11

  • Paid â llawenhau yng nghwymp neu anffawd rhywun arall

  • Ymhyfryda mewn pethau adeiladol, ac anogol

GWYLIA’R FIDEO “HAVE LOVE AMONG YOURSELVES”REJOICE, NOT OVER UNRIGHTEOUSNESS, BUT WITH THE TRUTH, AC YNA ATEBA’R CWESTIYNAU CANLYNOL:

  • Ym mha ffordd oedd Debbie yn “mwynhau gweld drygioni”?

  • Sut trodd Alice ei sgwrs gyda Debbie i gyfeiriad positif?

  • Beth yw rhai o’r pethau da y gallwn ni siarad amdanyn nhw?

Cydlawenha, nid dros anghyfiawnder, ond gyda’r gwirionedd