Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 EIN BYWYD CRISTNOGOL

Cariad yw Arwydd y Gwir Gristion—Amddiffynna Undod Gwerthfawr

Cariad yw Arwydd y Gwir Gristion—Amddiffynna Undod Gwerthfawr

PAM MAE’N BWYSIG? Ar y noson cyn ei farwolaeth, gweddïodd Iesu am i’w ddisgyblion gael eu “dwyn i undod llawn.” (In 17:23) Er mwyn bod yn gytûn, mae’n rhaid inni ddal ati i ddangos cariad, sydd yn “fodlon anghofio pan mae rhywun wedi gwneud cam.”—1Co 13:5.

SUT I FYND ATI:

  • Efelycha Jehofa drwy edrych am y da ym mhobl eraill

  • Bydda’n barod i faddau

  • Ar ôl datrys problem, paid â chodi’r mater eto.—Dia 17:9

GWYLIA’R FIDEO “HAVE LOVE AMONG YOURSELVES”DO NOT KEEP ACCOUNT OF THE INJURY, AC YNA ATEBA’R CWESTIYNAU CANLYNOL:

  • Yn rhan gyntaf y fideo, sut gwnaeth Helen ddangos ei bod hi’n dal dig?

  • Yn ail ran y fideo, sut trechodd Helen ei ffordd negyddol o feddwl a mynd ati i feithrin agwedd bositif?

  • Yn y pen draw, sut gwnaeth Helen gyfrannu at undod y gynulleidfa?

Pwy wnawn ni frifo fwyaf os cadwn gyfri o’r cam?