• Cân 129 a Gweddi

 • Sylwadau Agoriadol (Hyd at 3 mun.)

TRYSORAU O AIR DUW

 • Dych Chi Ddim yn Perthyn i’r Byd”: (10 mun.)

  • In 15:19—Dydy dilynwyr Iesu “ddim yn perthyn i’r byd” (“world” nodyn astudio nwtsty-E ar In 15:19)

  • In 15:21, BCND—Mae’r byd yn casáu dilynwyr Iesu o achos ei enw (“on account of my name” nodyn astudio nwtsty-E ar In 15:21)

  • In 16:33—Gall dilynwyr Iesu goncro’r byd yn union fel y gwnaeth ef (it-1-E 516)

 • Cloddio am Drysor Ysbrydol: (8 mun.)

  • In 17:21-23—Ym mha ystyr y byddai dilynwyr Iesu “yn un”? (“one” nodyn astudio nwtsty-E ar In 17:21, nwtsty; “be perfected into one” nodyn astudio nwtsty-E ar In 17:23)

  • In 17:24—Beth mae’r ymadrodd “cyn i’r byd gael ei greu” yn ei olygu? (“founding of the world” nodyn astudio nwtsty-E ar In 17:24)

  • Beth wyt ti wedi ei ddysgu am Jehofa o ddarlleniad y Beibl yr wythnos hon?

  • Pa drysorau ysbrydol eraill wyt ti wedi eu darganfod o ddarlleniad yr wythnos hon?

 • Darlleniad o’r Beibl: (Hyd at 4 mun.) In 17:1-14

RHOI EIN SYLW I’R WEINIDOGAETH

 • Y Drydedd Alwad: (Hyd at 3 mun.) Defnyddia’r sgwrs enghreifftiol.

 • Y Bedwaredd Alwad: (Hyd at 3 mun.) Dewisa adnod, a chynnig un o’r cyhoeddiadau astudio.

 • Astudiaeth Feiblaidd: (Hyd at 6 mun.) fg gwers 14 ¶3-4

EIN BYWYD CRISTNOGOL