Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 EIN BYWYD CRISTNOGOL

Byw i Foli Jehofa!

Byw i Foli Jehofa!

Mae bywyd yn rhodd werthfawr. Mae’r ffordd rydyn ni’n defnyddio’r rhodd o ddydd i ddydd yn datgelu ein gwerthfawrogiad amdani. Fel Tystion Jehofa, ymdrechwn i ddefnyddio ein doniau a’n gallu i anrhydeddu a gogoneddu Jehofa, Ffynhonnell Bywyd. (Sal 36:9; Dat 4:11) Eto, mae’n ddigon hawdd i bryderon bywyd y byd drwg hwn wthio pethau ysbrydol i’r cefndir. (Mc 4:18, 19) Peth da fyddai i bob un ofyn iddo’i hun: ‘Ydw i’n rhoi fy ngorau glas i Jehofa? (Ho 14:2) I ble mae fy swydd neu fy ngyrfa yn fy arwain? Beth yw fy nodau ysbrydol? Sut gallaf ehangu fy ngweinidogaeth?’ Os wyt ti’n gweld lle i wella, gweddïa ar Jehofa am help i addasu dy fywyd yn ôl yr angen. Does dim dwywaith amdani, mae moli Jehofa bob dydd yn arwain at fywyd pleserus a hapus!—Sal 61:8.

I bwy rwyt ti’n rhoi dy ddawn?

GWYLIA’R FIDEO USE YOUR TALENT FOR JEHOVAH, AC YNA ATEBA’R CWESTIYNAU CANLYNOL:

  • Pam nad yw hi’n ddoeth iti roi dy ddawn i fyd Satan? (1In 2:17)

  • Pa fendithion sy’n dod i’r rhai sy’n gwneud eu gorau glas i Jehofa?

  • Ym mha fathau o wasanaeth cysegredig elli di ddefnyddio dy ddawn a dy sgiliau?