GWELD
Testun
Delwedd

9:24-27

‘70 CYFNOD O SAITH’ (490 MLYNEDD)

 • ‘7 CYFNOD O SAITH’ (49 MLYNEDD)

  455 COG ‘Y gorchymyn i adfer Jerwsalem’

  406 COG Ailadeiladu Jerwsalem

 • ‘62 CYFNOD O SAITH’ (434 BLYNEDD)

 • “UN CYFNOD O SAITH” (7 MLYNEDD)

  29 OG Dyfodiad y Meseia

  33 OG Meseia “yn cael ei dorri i ffwrdd”

  36 OG Diwedd y “70 cyfnod o saith”