DEFFRWCH!

Cwestiwn: Sut gallwn ni fod yn gytbwys wrth ddefnyddio’n hamser?

Adnod: Pre 4:6

Cynnig: Mae’r rhifyn yma o Deffrwch! yn rhoi awgrymiadau ymarferol ynglŷn â rhoi’r lle cyntaf i bethau pwysig mewn bywyd.

DYSGU’R GWIRIONEDD I ERAILL

Cwestiwn: Sut gallwn ni ddangos ein bod ni’n caru Duw?

Adnod: 1In 5:3

Gwirionedd: ’Dyn ni’n dangos ein bod yn caru Duw drwy fod yn ufudd iddo.

A FYDD Y MEIRW YN CAEL BYW ETO? (T-35)

Cwestiwn: Mae llawer o bobl ddiffuant o amgylch y byd yn dathlu gwyliau blynyddol i anrhydeddu’r meirw. Oes ’na obaith y cawn ni weld ein hanwyliaid eto?

Adnod: Act 24:15

ynnig: Mae’r daflen hon yn trafod beth gall yr atgyfodiad olygu i chi. [Os yn bosib, dangos y fideo A Oes ’Na Obaith i’r Meirw?]

LLUNIA DY GYFLWYNIAD DY HUN

Defnyddia’r fformat yn yr enghreifftiau blaenorol i lunio dy gyflwyniad dy hun.