Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Cynnig y daflen Meirw yn Byw Eto yn Twfalw

GWEITHLYFR Y CYFARFODYDD Hydref 2017

Cyflwyniadau Enghreifftiol

Cyflwyniadau enghreifftiol ar gyfer Deffrwch! ac ar gyfer dysgu’r gwirionedd am sut i ddangos cariad tuag at Dduw. Defnyddia’r syniadau i lunio dy gyflwyniadau dy hun.

TRYSORAU O AIR DUW

Proffwydodd Daniel Ddyfodiad y Meseia

Mae Daniel pennod 9 yn rhoi manylion am ddyfodiad y Meseia. Pa ddigwyddiadau eraill sydd ynghlwm wrth y broffwydoliaeth hon?

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Sut i Ddod yn Fyfyriwr Dyfal o’r Ysgrythurau

Gall astudio’r Beibl yn ddyfal dy helpu i aros yn ffyddlon dan brawf. Ond sut dylet ti ddechrau?

TRYSORAU O AIR DUW

Rhagwelodd Jehofa Ddyfodol Brenhinoedd

Defnyddiodd Jehofa’r proffwyd Daniel i ragfynegi ymerodraethau’r dyfodol a’u brenhinoedd yn codi a chwympo.

TRYSORAU O AIR DUW

Mae Jehofa yn Ymhyfrydu Mewn Cariad Ffyddlon—Wyt Ti?

Beth yw’r cymhelliad y tu ôl i gariad ffyddlon? Pa wers gallwn ni ei ddysgu o brofiad Hosea a’i wraig anffyddlon, Gomer?

TRYSORAU O AIR DUW

Rho Dy Orau Glas i Jehofa

Mae Rhoi Dy Orau Glas i Jehofa yn ei blesio ac o fudd iti. Yng ngolwg Jehofa beth yw un o’r aberthau rhagoraf?

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Byw i Foli Jehofa!

Mae bywyd yn rhodd werthfawr. Ceisiwn ddefnyddio ein doniau, a’n galluoedd i anrhydeddu a gogoneddu Jehofa, Rhoddwr Bywyd.

TRYSORAU O AIR DUW

“Bydd Eich Meibion a’ch Merched yn Proffwydo”

Sut gallwn ni gefnogi’r eneiniog yn eu gwaith proffwydo?