Nid hap a damwain yw’r ffaith bod gan bobl Jehofa heddwch yn eu plith. Pan fydd anghytundeb rhwng brodyr yn codi, gall emosiynau fod yn gryf, ond mae cyngor Gair Duw yn gryfach fyth.

Pan goda anawsterau, mae Cristnogion ffyddlon yn ceisio heddwch drwy . . .

19:11

  • beidio â chynhyrfu

18:13, 17

  • gwneud yn siŵr bod ganddyn nhw’r ffeithiau cyn ymateb

17:9

  • maddau’r bai yn gariadus