Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 EIN BYWYD CRISTNOGOL

Sut i Roi Atebion Da

Sut i Roi Atebion Da

Mae atebion da yn adeiladu. (Rhu 14:19) Maen nhw’n fuddiol i’r sawl sy’n eu rhoi. (Dia 15:23, 28) Dylen ni geisio rhoi o leiaf un ateb ym mhob cyfarfod. Wrth gwrs, chaiff ein llaw mo’i dewis bob tro. Felly, mae’n well i baratoi sawl ateb.

Mae ateb da yn . . .

  • syml, eglur, a byr. Rhan fwyaf o’r amser, gallwn ei roi mewn 30 eiliad neu lai

  • well yn dy eiriau dy hun

  • osgoi ailadrodd yn ddiangen yr ateb blaenorol

Os ti yw’r cyntaf i ateb, . . .

  • rho ateb syml, sy’n syth i’r pwynt

Os yw’r cwestiwn wedi cael ei ateb yn barod, gallet ti . . .

  • ddangos sut mae’r adnod yn berthnasol i’r pwnc dan sylw

  • sôn sut mae’r mater yn effeithio ar ein bywydau

  • esbonio sut gall y wybodaeth gael ei defnyddio

  • adrodd yn fyr rhyw brofiad sy’n cefnogi un o’r pwyntiau allweddol