Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Cyflwyniadau Enghreifftiol

Cyflwyniadau Enghreifftiol

AWAKE!

Cwestiwn: Mae rhai pobl yn amau bodolaeth Iesu, eraill yn hollol bendant ei fod wedi bodoli, ac eraill eto yn honni nad oes modd gwybod yn sicr. Beth yw eich barn chi?

Cynnig: Mae rhifyn hwn o’r Awake! yn edrych ar y dystiolaeth.

DYSGA’R GWIRIONEDD I ERAILL

Cwestiwn: Beth sy’n digwydd ar ôl inni farw?

Adnod: In 11:11-14

Gwirionedd: Pan fydd rhywun yn marw, mae ei fywyd yn dod i ben. Felly does dim angen ofni beth fydd yn digwydd inni wedyn. Cymharodd Iesu farwolaeth â chwsg. Fel y deffrôdd Lasarus, bydd Iesu hefyd yn “deffro” ein hanwyliaid, er mwyn iddyn nhw fwynhau bywyd ar y ddaear unwaith eto.—Job 14:14.

GWAHODDIAD I’R CYFARFODYDD (inv)

Cynnig: Hoffwn eich gwahodd i wrando ar anerchiad am y Beibl yn ein Neuadd y Deyrnas leol, ein haddoldy. Does dim tâl mynediad na chasgliad. [Cynnig y gwahoddiad, tynna sylw at amser a lleoliad y cyfarfod penwythnos, a dweud beth yw thema’r anerchiad cyhoeddus.]

Cwestiwn: Ydych chi wedi bod i Neuadd y Deyrnas o’r blaen? [Os yw’n briodol, dangos y fideo Beth Sy’n Digwydd yn Neuadd y Deyrnas?]

LLUNIA DY GYFLWYNIAD DY HUN

Defnyddia’r fformat yn yr enghreifftiau blaenorol i lunio dy gyflwyniad dy hun.