Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 Awst EIN BYWYD CRISTNOGOL

Cydbwysedd Rhwng Duwioldeb ac Ymarfer Corff

Cydbwysedd Rhwng Duwioldeb ac Ymarfer Corff

Ydy ymarfer corff yn fuddiol? Ydy, ond mae hyfforddiant ysbrydol yn llawer mwy buddiol. (1Ti 4:8) Felly, mae’n dda i Gristion gael agwedd gytbwys tuag at chwaraeon.

GWYLIA’R ANIMEIDDIAD BWRDD GWYN BETH DDYLET TI WYBOD AM CHWARAEON?, AC YNA ATEBA’R CWESTIYNAU CANLYNOL:

  1. 1. Pa sgiliau gallwn ni eu dysgu drwy chwaraeon?

  2. 2. Pa dri pheth all ein helpu i gael y gorau allan o chwaraeon?

  3. 3. Sut gall Salm 11:5 ein helpu i benderfynu pa chwaraeon i’w gwylio a’u chwarae?

  4. 4. Sut gallwn ni roi Philipiaid 2:3 a Diarhebion 16:18 ar waith yn y ffordd rydyn ni’n chwarae?

  5. 5. Sut mae Philipiaid 1:10 yn ein helpu i osgoi treulio gormod o amser yn gwylio neu’n cymryd rhan mewn chwaraeon?