Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 TRYSORAU O AIR DUW | 2 THESALONIAID 1-3

Datguddio’r Un Digyfraith

Datguddio’r Un Digyfraith

2:6-12

At beth roedd Paul yn ei gyfeirio yn yr adnodau canlynol?

  • “Y grym sy’n ei ddal yn ôl” (ad. 6)—Yr apostolion mae’n debyg

  • ‘Dod i’r golwg’ (ad. 6)—Yn dilyn marwolaeth yr apostolion, dechreuodd gwrthgilwyr ymhlith y Cristnogion ledaenu gau ddysgeidiaethau ac ymddwyn yn rhagrithiol

  • “Dylanwad dirgel” (ad. 7)—Yn nyddiau Paul, doedd hi ddim yn amlwg pwy oedd yr un digyfraith

  • “Yr un digyfraith” (ad. 8, BCND)—Heddiw, clerigwyr y Byd Cred fel grŵp yw hwn

  • “Bydd yr Arglwydd Iesu . . . yn ei ddinistrio wrth ddod yn ôl gyda’r fath ysblander” (ad. 8)—Bydd Iesu yn ei gwneud hi’n amlwg ei fod yn Frenin yn y nef pan fydd yn gweithredu barn Jehofa ar system Satan, gan gynnwys dinistrio’r un digyfraith

Sut mae’r adnodau hyn yn dy annog di i bregethu gyda sêl a theimlad o frys?