15:11-32

Gwersi mae’r ddameg yn eu dysgu i ni.

  • Mae’n ddoeth aros gyda phobl Dduw, yn ddiogel dan ofal ein Tad nefol cariadus

  • Os ydyn ni’n gwyro oddi wrth ffordd Duw, dylen ni fod yn ostyngedig a throi’n ôl, yn hyderus y bydd Jehofa yn barod i faddau inni

  • Dylen ni efelychu Jehofa drwy roi croeso cynnes i’r rhai sy’n edifarhau ac yn dychwelyd at y gynulleidfa