Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 EIN BYWYD CRISTNOGOL

Pam Bod Niwtraliaeth Mor Bwysig? (Mich 4:2)

Pam Bod Niwtraliaeth Mor Bwysig? (Mich 4:2)

Mae dameg y Samariad trugarog yn ein hatgoffa nad yw Jehofa’n dangos ffafriaeth, a’i fod eisiau inni “wneud daioni i bawb”—gan gynnwys pobl o wahanol ddosbarth cymdeithasol, hil, llwyth, cenedl neu grefydd.—Ga 6:10; Act 10:34.

GWYLIA’R FIDEO WHY IS NEUTRALITY SO IMPORTANT? (MICH 4:2), AC YNA ATEBA’R CWESTIYNAU CANLYNOL:

  • Sut rydyn ni’n gwybod bod Micha 4:2 yn disgrifio’r hyn sy’n digwydd i bobl Dduw heddiw?

  • Beth yw niwtraliaeth, a pham mae’n bwysig ei chadw?

  • Sut mae Datguddiad 13:16, 17 yn dangos bod y drefn wleidyddol yn ceisio dylanwadu ar ein meddyliau a’n gweithredoedd?

Pa dri pheth allai erydu ein niwtraliaeth?