Er bod Jehofa wedi hen faddau camgymeriadau’r gorffennol, mae’n gallu bod yn anodd inni faddau i ni’n hunain. Cafodd y mater hwn ei ystyried yn 2016 yn ein Cynhadledd Ranbarthol “Aros yn Ffyddlon i Jehofa!” drwy gyfrwng anerchiad a fideo. Defnyddia’r ap JW Library i wylio’r fideo eto, ac wedyn ateb y cwestiynau canlynol:

  • Ers faint roedd Sonia wedi cael ei diarddel?

  • Pa ysgrythur ddangosodd yr henuriaid i Sonia, a sut roedd hyn yn ei helpu?

  • Sut gwnaeth y gynulleidfa drin Sonia ar ôl iddi gael ei hadfer?

  • Pa deimladau oedd yn peri trafferth i Sonia, a sut cafodd ei helpu gan ei thad?