THE WATCHTOWER

Cwestiwn: Ydy marwolaeth yn rhan o ewyllys Duw i ni?

Adnod: Dat 21:4

Cynnig: Mae rhifyn hwn o’r Watchtower yn edrych ar beth mae’r Beibl yn ei ddweud am fywyd a marwolaeth.

DYSGU’R GWIRIONEDD I ERAILL

Cwestiwn: Pam bod cymaint o ddioddefaint?

Adnod: 1In 5:19

Gwirionedd: Satan y Diafol yw rheolwr y byd.

BETH SY’N DIGWYDD AR ASTUDIAETH FEIBLAIDD?

Cynnig: Mae Tystion Jehofa yn cynnig gwersi Beiblaidd yn rhad ac am ddim sy’n ateb cwestiynau fel: Pam bod cymaint o ddioddefaint? Sut gall fy nheulu fod yn hapus? Mae’r fideo byr hwn yn esbonio sut mae ein gwersi Beiblaidd yn cael eu cynnal. [Dangos y fideo Beth Sy’n Digwydd ar Astudiaeth Feiblaidd?] Gallwn ddefnyddio’r cyhoeddiad hwn ar gyfer ein sgyrsiau. [Dangos un o’n cyhoeddiadau astudio, ac os yn bosibl, dangos sut mae cynnal astudiaeth Feiblaidd.]

LLUNIA DY GYFLWYNIAD DY HUN

Defnyddia’r fformat yn yr enghreifftiau blaenorol i lunio dy gyflwyniad dy hun.