Pregethu o ddrws i ddrws yn yr Eidal

GWEITHLYFR Y CYFARFODYDD Gorffennaf 2017

Cyflwyniadau Enghreifftiol

Cyflwyniadau enghreifftiol ar Gyfer y Watchtower neu ddysgu’r gwirionedd am ddioddefaint. Defnyddia’r syniadau i lunio dy gyflwyniadau dy hun.

TRYSORAU O AIR DUW

A Oes Gen Ti Galon Dyner?

Sut mae’r galon ynghlwm wrth wneud penderfyniadau ynglŷn â’n hadloniant neu’n gwisg a thrwsiad? Beth mae’n ei olygu i gael calon dyner?

TRYSORAU O AIR DUW

Wyt Ti’n Cadw Dy Air?

Beth a ddysgwn gan y Brenin Sedeceia ynglŷn â chanlyniadau torri addewidion?

TRYSORAU O AIR DUW

Wrth Faddau, Ydy Jehofa’n ei Anghofio?

Pa enghreifftiau o’r Beibl am y Brenin Dafydd, Y Brenin Manasse, ar Apostol Paul sydd yn ein dysgu am faddeuant Duw?

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Wyt Ti’n Maddau i Ti Dy Hun?

Er bod Jehofa wedi hen faddau camgymeriadau’r gorffennol, mae’n gallu bod yn anodd inni faddau i ni’n hunain. Beth sy’n gallu helpu?

TRYSORAU O AIR DUW

Mae’r Frenhiniaeth yn Perthyn i’r Un Sydd â’r Hawl i Farnu

Sut cafodd proffwydoliaeth Eseciel ynglŷn â brenin gyda’r hawl gyfreithiol ei chyflawni yn Iesu? Beth mae hyn yn ein dysgu am Jehofa?

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Ymddygiad Cwrtais Wrth y Drws

Wrth sefyll wrth y drws, efallai na fydden ni’n sylwi bod y deiliaid yn ein gwylio neu yn gwrando arnon ni. Sut gallen ni ddangos ymddygiad cwrtais wrth y drws?

TRYSORAU O AIR DUW

Proffwydoliaeth yn Erbyn Tyrus Sy’n Cryfhau Ffydd yng Ngair Duw

Proffwydoliaeth Eseciel am ddinistr Tyrus yn cael ei chyflawni gyda chywirdeb anhygoel.