Mae’n hanfodol inni fyfyrio ar y pethau da y mae Jehofa wedi eu gwneud

74:16; 77:6, 11, 12

  • Mae myfyrio yn ein galluogi ni i ddeall Gair Duw yn drylwyr ac i ddatblygu gwerthfawrogiad o’r galon am fwyd ysbrydol

  • Mae meddwl yn ddwfn am Jehofa yn ein helpu ni i gofio ei weithredoedd gwych a’r gobaith sydd o’n blaenau

Mae gweithredoedd Jehofa yn cynnwys:

74:16, 17; 75:6, 7; 78:11-17

  • Creadigaeth

  • Mwya’n y byd rydyn ni’n dysgu am y greadigaeth, mwya’n y byd rydyn ni’n rhyfeddu ar allu Jehofa

  • Dynion apwyntiedig yn y gynulleidfa

  • Dylen ni fod yn ostyngedig i’r rhai y mae Jehofa yn penodi i’n harwain ni

  • Gweithredoedd achubol

  • Mae cofio sut mae Jehofa wedi achub ei bobl yn cryfhau ein ffydd ei fod yn dymuno gofalu am ei weision, ac y mae ganddo’r gallu i wneud hynny