Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 EIN BYWYD CRISTNOGOL

Allet Ti Roi Cynnig Arni am Flwyddyn?

Allet Ti Roi Cynnig Arni am Flwyddyn?

Rhoi cynnig ar beth? Arloesi llawn amser! Ystyria’r bendithion mawr a fydd yn dod iti!—Dia 10:22.

DRWY ARLOESI, GELLI DI . . .

  • gynyddu yn dy sgiliau pregethu, a byddi di’n dyfnhau dy lawenydd yn y weinidogaeth

  • cryfhau dy berthynas â Jehofa. Mwya’n y byd rwyt ti’n siarad ag eraill amdano, mwya’n y byd y byddi di’n atgoffa dy hun o’i rinweddau godidog

  • profi’r boddhad sy’n dod o roi’r flaenoriaeth i Deyrnas Dduw yn dy fywyd, a’r llawenydd a ddaw o roi dy hun dros eraill.Mth 6:33; Act 20:35

  • mynd i (1) gyfarfod yr arloeswyr sy’n cael ei gynnal yn ystod ymweliad arolygwr y gylchdaith, (2) y cyfarfod arbennig sy’n gyswllt â chynulliad y gylchdaith, a (3) yr Ysgol Arloesi

  • cael mwy o gyfleoedd i gychwyn astudiaethau Beiblaidd a’u cynnal

  • treulio ychwaneg o amser gyda’th frodyr a chwiorydd yn pregethu, yn annog eich gilydd.Rhu 1:11, 12