Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r isddewislen

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Cymraeg

Gweithlyfr y Cyfarfodydd  |  Gorffennaf 2016

 EIN BYWYD CRISTNOGOL

Allet Ti Roi Cynnig Arni am Flwyddyn?

Allet Ti Roi Cynnig Arni am Flwyddyn?

Rhoi cynnig ar beth? Arloesi llawn amser! Ystyria’r bendithion mawr a fydd yn dod iti!—Dia 10:22.

DRWY ARLOESI, GELLI DI . . .

  • gynyddu yn dy sgiliau pregethu, a byddi di’n dyfnhau dy lawenydd yn y weinidogaeth

  • cryfhau dy berthynas â Jehofa. Mwya’n y byd rwyt ti’n siarad ag eraill amdano, mwya’n y byd y byddi di’n atgoffa dy hun o’i rinweddau godidog

  • profi’r boddhad sy’n dod o roi’r flaenoriaeth i Deyrnas Dduw yn dy fywyd, a’r llawenydd a ddaw o roi dy hun dros eraill.Mth 6:33; Act 20:35

  • mynd i (1) gyfarfod yr arloeswyr sy’n cael ei gynnal yn ystod ymweliad arolygwr y gylchdaith, (2) y cyfarfod arbennig sy’n gyswllt â chynulliad y gylchdaith, a (3) yr Ysgol Arloesi

  • cael mwy o gyfleoedd i gychwyn astudiaethau Beiblaidd a’u cynnal

  • treulio ychwaneg o amser gyda’th frodyr a chwiorydd yn pregethu, yn annog eich gilydd.Rhu 1:11, 12