Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Cyflwyniadau Enghreifftiol

Cyflwyniadau Enghreifftiol

THE WATCHTOWER

Cwestiwn: A fasech chi’n cytuno, os mae’r Beibl yn dod oddi wrth Dduw, oni ddylai gallu goroesi unrhyw ymgais i’w ddinistrio?

Adnod: Esei 40:8

Cynnig: Mae’r gyfres o erthyglau hyn yn trafod yr hanes hynod o ddifyr o sut mae’r Beibl wedi llwyddo i oroesi.

THE WATCHTOWER (tudalen gefn)

Cwestiwn: Ga’ i eich barn ar y cwestiwn hwn? [Darllen y cwestiwn cyntaf ar dudalen 16.] Mae rhai yn credu mai rhywbeth wedi ei greu gan ddyn yw crefydd. Mae eraill yn meddwl bod Duw yn defnyddio crefydd i’n tynnu ni ato. Beth ydych chi’n ei gredu?

Adnod: Iag 1:27, beibl.net

Cynnig: Mae’r erthygl hon yn esbonio ymhellach beth y mae’r Beibl yn ei ddweud ar y pwnc. Faswn i wrth fy modd cael dod yn ôl a thrafod rhai pwyntiau o’r erthygl.

NEWYDDION DA ODDI WRTH DDUW!

Cwestiwn: Mae llawer yn cymharu darllen proffwydoliaeth y Beibl â darllen y papur newydd. Pa un o’r amgylchiadau hyn ydych chi wedi ei weld neu ei glywed eich hun?

Adnod: 2Ti 3:1-5

Cynnig: Mae’r llyfryn hwn yn esbonio pam mae’r fath amodau yn golygu newyddion da i’r rhai sy’n caru Duw. [Tynna sylw at wers 1, cwestiwn 2.]

LLUNIA DY GYFLWYNIAD DY HUN

Defnyddia’r fformat yn yr enghreifftiau blaenorol i lunio dy gyflwyniad dy hun.