Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Sgyrsiau Enghreifftiol

Sgyrsiau Enghreifftiol

●○○ YR ALWAD GYNTAF

Cwestiwn: Pwy oedd Iesu?

Adnod: Mth 16:16

Linc: Pam roedd rhaid i Iesu farw?

○●○ YR AIL ALWAD

Cwestiwn: Pam roedd rhaid i Iesu farw?

Adnod: Mth 20:28

Linc: Sut gallwn ni ddangos ein bod ni’n gwerthfawrogi aberth pridwerthol Iesu?

○○● Y DRYDEDD ALWAD

Cwestiwn: Sut gallwn ni ddangos ein bod ni’n gwerthfawrogi aberth pridwerthol Iesu?

Adnod: In 17:3

Linc: Beth sy’n digwydd yn ystod cyfarfodydd Tystion Jehofa?

YMGYRCH I WAHODD POBL I’R GOFFADWRIAETH (23 Mawrth–19 Ebrill):

Hoffwn eich gwahodd chi i gyfarfod pwysig iawn. Dyma eich gwahoddiad personol. Ar ddydd Gwener, 19 Ebrill, bydd miliynau yn dod at ei gilydd i gofio marwolaeth Iesu Grist. Mae’r gwahoddiad yn dangos y lleoliad a’r amser bydd y cyfarfod yn cael ei gynnal yn ein hardal. ’Dyn ni hefyd yn eich gwahodd i anerchiad yr wythnos gynt gyda’r teitl “Gafael yn y Bywyd Go Iawn!”

Linc Pan Gawn Ymateb Da: Pam roedd rhaid i Iesu farw?