Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 EIN BYWYD CRISTNOGOL

Defnyddia’r Adnoddau yn Ein Bocs Tŵls Dysgu yn Fedrus

Defnyddia’r Adnoddau yn Ein Bocs Tŵls Dysgu yn Fedrus

Mae gwneud disgybl fel adeiladu tŷ. I adeiladu’n effeithiol, mae’n rhaid inni ddysgu defnyddio’n tŵls yn dda, yn enwedig ein prif adnodd, y Beibl. (2Ti 2:15) Mae angen inni hefyd wneud defnydd effeithiol o’r cyhoeddiadau eraill a’r fideos yn ein Bocs Tŵls Dysgu—gyda’r nod o wneud disgyblion. *

Sut gelli di wella yn dy ddefnydd o’r adnoddau yn ein Bocs Tŵls Dysgu? (1) Gofynna i arolygwr dy grŵp gweinidogaeth am help, (2) gweithia gyda chyhoeddwr neu arloeswr profiadol, a (3) ymarfer, ymarfer, ymarfer. Wrth ddod yn fwy medrus yn y ffordd rwyt ti’n defnyddio’r cyhoeddiadau a’r fideos hyn, byddi di’n llawenhau yn y gwaith adeiladu ysbrydol sy’n digwydd heddiw.

CYLCHGRONAU

LLYFRYNNAU

LLYFRAU

TAFLENNI

FIDEOS

GWAHODDIADAU

CARDIAU CYSWLLT

^ Par. 3 Ysgrifennwyd rhai cyhoeddiadau gyda chynulleidfa benodol mewn golwg, felly dydyn nhw ddim yn ein Bocs Tŵls Dysgu. Cei ddefnyddio’r rhain pan fydd yn briodol.