Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 TRYSORAU O AIR DUW | MARC 1-2

“Mae Dy Bechodau Wedi eu Maddau”

“Mae Dy Bechodau Wedi eu Maddau”

2:5-12

Beth rydyn ni’n ei ddysgu o’r wyrth hon?

  • Mae salwch yn gysylltiedig â phechod etifeddol

  • Mae gan Iesu’r awdurdod i faddau pechodau a’r gallu i iacháu pobl sâl

  • O dan reolaeth y Deyrnas, bydd Iesu yn cael gwared ar amherffeithrwydd a salwch am byth

Sut gall Marc 2:5-12 fy helpu i ddyfalbarhau pan ydw i’n sâl?