• Cân 151 a Gweddi

 • Sylwadau Agoriadol (Hyd at 3 mun.)

TRYSORAU O AIR DUW

 • Rhagfynegodd Jehofa y Cyfamod Newydd”: (10 mun.)

  • Jer 31:31—Cafodd y cyfamod newydd a elwir hefyd yn ymrwymiad newydd ei ragfynegi ganrifoedd o flaen llaw (it-1-E 524 ¶3-4)

  • Jer 31:32, 33—Mae’r cyfamod newydd yn wahanol i gyfamod y Gyfraith (jr-E 173-174 ¶11-12)

  • Jer 31:34—Mae’r cyfamod newydd yn gwneud hi’n bosibl i gael maddeuant llwyr am ein pechodau (jr-E 177 ¶18)

 • Cloddio am Drysor Ysbrydol: (8 mun.)

  • Jer 29:4, 7—Pam cafodd yr Iddewon alltud eu gorchymyn i ‘weithio dros heddwch’ Babilon, a sut gallwn ni rhoi’r egwyddor ar waith? (w96-E 5/1 11 ¶5)

  • Jer 29:10—Sut mae’r adnod hon yn dangos cywirdeb proffwydoliaeth y Beibl? (g-E 6/12 14 ¶1-2)

  • Beth rwyt ti wedi ei ddysgu am Jehofa o ddarlleniad y Beibl yr wythnos hon?

  • Pa drysorau ysbrydol eraill rwyt ti wedi eu darganfod o ddarlleniad yr wythnos hon?

 • Darlleniad o’r Beibl: (Hyd at 4 mun.) Jer 31:31-40

RHOI EIN SYLW I’R WEINIDOGAETH

 • Galwad Gyntaf: (Hyd at 2 fun.) Mth 6:10—Dysgu’r Gwirionedd i Eraill.

 • Ail Alwad: (Hyd at 4 mun.) Esei 9:6, 7; Dat 16:14-16—Dysgu’r Gwirionedd i Eraill.

 • Anerchiad: (Hyd at 6 mun.) w14-E 12/15 21—Thema: Beth Roedd Jeremeia yn ei Feddwl Pan Siaradodd am Rachel yn Crio am ei Phlant?

EIN BYWYD CRISTNOGOL

 • Cân 154

 • Pethau i’w Cofio am y Gynhadledd: (15 mun.) Anerchiad. Adolyga bwyntiau perthnasol o’r erthyglau “Pwyntiau i’w Cofio ar Gyfer y Gynhadledd” a “Ymgyrch Arbennig ar Gyfer y Gynhadledd,” Gweithlyfr y Cyfarfodydd Ebrill 2016. Dangosa’r fideo Convention Reminders. Anoga rieni i ysgrifennu rhif eu ffôn symudol ar gefn bathodyn eu plant. Bydd hyn yn helpu’r gwasanaethwyr i gysylltu â’r rhieni petasai plentyn yn mynd ar goll. Ennyn frwdfrydedd am gynhadledd ranbarthol 2017.

 • Astudiaeth Feiblaidd y Gynulleidfa: (30 mun.) my pen. 109

 • Adolygiad, a Chipolwg ar yr Wythnos Nesaf (3 mun.)

 • Cân 19 a Gweddi