Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r isddewislen

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Cymraeg

Gweithlyfr y Cyfarfodydd  |  Ebrill 2016

 TRYSORAU O AIR DUW | JOB 16-20

Defnyddia Eiriau Caredig i Atgyfnerthu a Chryfhau Eraill

Defnyddia Eiriau Caredig i Atgyfnerthu a Chryfhau Eraill

Dylai geiriau o gyngor atgyfnerthu eraill

16:4, 5

  • Roedd cyfyngder a digalondid yn gwasgu ar Job, felly roedd angen cefnogaeth ac anogaeth gan eraill

  • Ni ddywedodd cyfeillion Job yr un gair o gysur. Yn hytrach, roedden nhw’n cyhuddo Job o wneud drwg ac yn ychwanegu at ei bryderon

Roedd geiriau cas Bildad yn achosi i Job weiddi mewn cyfyngder

19:2, 25

  • Roedd Job yn ymbil ar Dduw i roi rhyw fath o gymorth iddo, hyd yn oed marwolaeth

  • Canolbwyntiodd Job ar ei obaith yn yr atgyfodiad, a pharhaodd i ddyfalbarhau yn ffyddlon