Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r isddewislen

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Cymraeg

Gweithlyfr y Cyfarfodydd  |  Ebrill 2016

 RHOI EIN SYLW I’R WEINIDOGAETH

Adnodd Newydd ar Gyfer Dechrau Sgyrsiau

Adnodd Newydd ar Gyfer Dechrau Sgyrsiau

Ers Ionawr 2016, mae tudalen gefn y Watchtower cyhoeddus wedi dangos y gyfres o erthyglau “What Does the Bible Say?” Mae’r erthyglau hynny wedi cael eu dylunio er mwyn helpu ni i ddechrau sgyrsiau ar bynciau sydd yn y Beibl. Mae fformat yr erthyglau yn debyg i’r taflenni. Mae yna gwestiwn barn, wedyn ateb o’r Beibl, ynghyd â phwyntiau ychwanegol i’w trafod.

Yn aml iawn, mae sgyrsiau braf am bynciau Ysgrythurol yn arwain at astudiaethau Beiblaidd. Defnyddia’r adnodd newydd hwn i helpu eraill sy’n “newynu am gyfiawnder.”—Mth 5:6.

SUT I’W DDEFNYDDIO:

  1. Gofynna am farn y deiliad ar un o’r cwestiynau

  2. Gwranda ar ei ateb a’i gydnabod

  3. Darllena’r adnod o dan y pennawd “What the Bible Says” a gofynna am farn y deiliad. Os oes ganddo amser, parha i sgwrsio gan ddefnyddio un o’r pwyntiau o dan y pennawd “What Else Can We Learn From the Bible?”

  4. Cynnig y cylchgrawn

  5. Trefna i alw yn ôl er mwyn trafod y cwestiwn nesaf