Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 RHOI EIN SYLW I’R WEINIDOGAETH

Adnodd Newydd ar Gyfer Dechrau Sgyrsiau

Adnodd Newydd ar Gyfer Dechrau Sgyrsiau

Ers Ionawr 2016, mae tudalen gefn y Watchtower cyhoeddus wedi dangos y gyfres o erthyglau “What Does the Bible Say?” Mae’r erthyglau hynny wedi cael eu dylunio er mwyn helpu ni i ddechrau sgyrsiau ar bynciau sydd yn y Beibl. Mae fformat yr erthyglau yn debyg i’r taflenni. Mae yna gwestiwn barn, wedyn ateb o’r Beibl, ynghyd â phwyntiau ychwanegol i’w trafod.

Yn aml iawn, mae sgyrsiau braf am bynciau Ysgrythurol yn arwain at astudiaethau Beiblaidd. Defnyddia’r adnodd newydd hwn i helpu eraill sy’n “newynu am gyfiawnder.”—Mth 5:6.

SUT I’W DDEFNYDDIO:

  1. Gofynna am farn y deiliad ar un o’r cwestiynau

  2. Gwranda ar ei ateb a’i gydnabod

  3. Darllena’r adnod o dan y pennawd “What the Bible Says” a gofynna am farn y deiliad. Os oes ganddo amser, parha i sgwrsio gan ddefnyddio un o’r pwyntiau o dan y pennawd “What Else Can We Learn From the Bible?”

  4. Cynnig y cylchgrawn

  5. Trefna i alw yn ôl er mwyn trafod y cwestiwn nesaf