Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Brodyr a chwiorydd yn y gynhadledd ryngwladol 2014, New Jersey, UDA.

GWEITHLYFR Y CYFARFODYDD Ebrill 2016

Cyflwyniadau Enghreifftiol

Syniadau ar gyfer cyflwyno’r Awake! a’r llyfr Beibl Ddysgu. Defnyddia’r enghreifftiau i lunio dy gyflwyniadau dy hun.

TRYSORAU O AIR DUW

Defnyddia Eiriau Caredig i Atgyfnerthu a Chryfhau Eraill

Chafodd Job ddim cysur gan ei dri chyfaill. Ond, drwy eu cyhuddiadau angharedig ac anghywir, ychwanegon nhw at ei ofid. (Job 16-20)

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Adnodd Newydd ar Gyfer Dechrau Sgyrsiau

Cyflwyna pynciau yn y Beibl gan ddefnyddio’r adnodd “What Does the Bible Say?”

TRYSORAU O AIR DUW

Gwrthododd Job Resymu Anghywir

Dangos y gwahaniaeth rhwng celwyddau Satan â gwir deimladau Jehofa tuag aton ni. (Job 21-27)

TRYSORAU O AIR DUW

Roedd Job yn Esiampl o Ffyddlondeb

Roedd Job yn benderfynol o ddilyn safonau moesol Jehofa, ac efelychu ei gyfiawnder. (Job 28-32)

TRYSORAU O AIR DUW

Mae Ffrind Da yn Rhoi Cyngor Adeiladol

Efelycha’r ffordd cariadus a ddeliodd Elihu a’i ffrind Job. (Job 33-37)

RHOI EIN SYLW I’R WEINIDOGAETH

Ymgyrch Arbennig ar Gyfer y Gynhadledd

Pwyntiau i’w cofio wrth ichi ddosbarthu gwahoddiadau ar gyfer y gynhadledd. Ymarfer y cyflwyniad enghreifftiol.

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Pwyntiau i’w Cofio ar Gyfer y Gynhadledd

Meddylia am ffyrdd y gelli di ddangos cariad at eraill yn y gynhadledd