Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 TRYSORAU O AIR DUW | RHUFEINIAID 9-11

Eglureb yr Olewydden

Eglureb yr Olewydden

11:16-26

Beth mae nodweddion amrywiol yr olewydden symbolaidd yn ei gynrychioli?

  • Y goeden: cyflawniad pwrpas Duw ynghylch cyfamod Abraham

  • Y boncyff: Iesu, prif ran epil Abraham

  • Y canghennau: nifer llawn ail ran epil Abraham

  • Y canghennau a gafodd eu “llifio i ffwrdd”: Iddewon naturiol a wrthododd Iesu

  • Y canghennau neu’r sbrigynnau a gafodd eu ‘himpio yn eu lle’: Cristnogion ysbryd-eneiniog a ddaeth allan o’r cenhedloedd

Fel y rhagddywedwyd, bydd “pobl o genhedloedd eraill” yn cael eu bendithio drwy epil Abraham, sef Iesu a’r 144,000.—Rhu 11:12; Ge 22:18

Beth ydw i’n ei ddysgu am Jehofa o’r ffordd y cyflawnodd ei bwrpas tuag at epil Abraham?