Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 TRYSORAU O AIR DUW | RHUFEINIAID 4-6

“Dangosodd Duw i Ni Gymaint Mae’n Ein Caru Ni”

“Dangosodd Duw i Ni Gymaint Mae’n Ein Caru Ni”

5:8, 18, 21

Mae gan anrheg Jehofa, y pridwerth, rôl bwysig o ran adfer ei enw da a chyfiawnhau ei sofraniaeth. Ond, mae’r pridwerth hefyd yn galluogi inni fod yn gyfiawn yng ngolwg Jehofa nawr, ac yn ei gwneud hi’n bosib i bawb sy’n ufudd i Dduw fyw am byth.

Sut gallwn ni ddangos ein bod ni’n gwerthfawrogi’r pridwerth?

  • Mae ymgysegru a bedydd yn dangos bod gennyn ni ffydd yn y pridwerth a’n bod ni eisiau perthyn i Jehofa

  • Mae pregethu newyddion da Teyrnas Dduw yn dangos ein bod ni’n efelychu cariad Jehofa tuag at bob math o bobl.—Mth 22:39; In 3:16

Ym mha ffyrdd eraill gallaf ddangos i Jehofa fy mod i’n gwerthfawrogi ei anrheg y pridwerth?