Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r isddewislen

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Cymraeg

Gweithlyfr y Cyfarfodydd  |  Chwefror 2018

 TRYSORAU O AIR DUW | MATHEW 12-13

Dameg y Gwenith a’r Chwyn

Dameg y Gwenith a’r Chwyn

Defnyddiodd Iesu’r ddameg i egluro sut a phryd y byddai’n casglu’r gwenith, sef casglu’r Cristnogion eneiniog yn eu cyfanrwydd o blith dynolryw, gan gychwyn yn 33 OG.

13:24

“Dyn yn hau had da yn ei gae”

  • Heuwr: Iesu Grist

  • Hau had da: Disgyblion Iesu yn cael eu heneinio gan ysbryd glân

  • Y cae: Pobl y byd

13:25

“Tra roedd pawb yn cysgu, dyma rywun oedd yn ei gasáu yn hau chwyn yng nghanol y gwenith”

  • Rhywun oedd yn ei gasáu: Y Diafol

  • Pawb yn cysgu: Marwolaeth yr apostolion

13:30

“Gadewch i’r gwenith a’r chwyn dyfu gyda’i gilydd”

  • Gwenith: Cristnogion eneiniog

  • Chwyn: Ffug Gristnogion

“Casglwch y chwyn gyntaf, . . . wedyn cewch gasglu’r gwenith”

  • Gweision/y rhai fydd yn casglu: Angylion

  • Casglu chwyn: Gwahanu ffug Gristnogion oddi wrth Gristnogion eneiniog

  • Casglu i’r ysgubor: Casglu’r Cristnogion eneiniog i’r gynulleidfa adferedig

Pan ddechreuodd y cynhaeaf, beth oedd y gwahaniaeth rhwng gwir Gristnogion a’r rhai ffug?

Sut mae deall yr eglureb hon yn fy helpu i?