Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 EIN BYWYD CRISTNOGOL

Hogi Ein Sgiliau yn y Weinidogaeth—Defnydd Effeithiol o Gwestiynau

Hogi Ein Sgiliau yn y Weinidogaeth—Defnydd Effeithiol o Gwestiynau

PAM MAE’N BWYSIG? Os yw “bwriad y meddwl dynol fel dŵr dwfn,” yna mae cwestiynau yn debyg i fwced sy’n plymio i ddyfnderoedd y galon. (Dia 20:5) Mae cwestiynau yn gwneud i’n gwrandawyr yn rhan o’r sgwrs. Gall dewis cwestiynau yn ofalus ddod â manylion gwerthfawr i’r wyneb. Defnyddiodd Iesu gwestiynau mewn ffordd effeithiol. Sut gallwn ni ei efelychu?

SUT I FYND ATI?

  • Gofynna gwestiynau safbwynt. Gofynnodd Iesu gyfres o gwestiynau er mwyn canfod barn ei ddisgyblion. (Mth 16:13-16; be-E 238 ¶3-5) Pa gwestiynau safbwynt allet ti eu gofyn?

  • Gofynna gwestiynau arweiniol. I roi Pedr ar ben ffordd, gofynnodd Iesu gyfres o gwestiynau i helpu Pedr i ddod i’r casgliad cywir. (Mth 17:24-26) Pa gwestiynau arweiniol allet ti eu gofyn i helpu rhywun i ddod i’r casgliad cywir?

  • Rho ganmoliaeth i’r gwrandawr. Ar ôl i Iesu weld fod yr ysgrifennydd “wedi deall,” rhoddodd ganmoliaeth iddo. (Mc 12:34) Sut gallet ti ganmol rhywun sy’n ateb cwestiwn?

GWYLIA RAN GYNTAF Y FIDEO DO THE WORK THAT JESUS DIDTEACH, AC YNA ATEBA’R CWESTIYNAU CANLYNOL:

  • Pam mae’r enghraifft hon yn un wael o ddysgu, er bod y wybodaeth yn gywir?

  • Pam mae’n bwysig inni wneud mwy nag esbonio’r wybodaeth?

GWYLIA AIL RAN Y FIDEO, AC YNA ATEBA’R CWESTIYNAU CANLYNOL:

  • Sut defnyddiodd y brawd gwestiynau mewn ffordd effeithiol?

  • Pa agweddau eraill o’i ffordd o ddysgu allwn ni eu hefelychu?

Beth yw effaith ein ffordd o ddysgu ar eraill? (Lc 24:32)