Dysgu’r gwirionedd yn Cambodia

GWEITHLYFR Y CYFARFODYDD Chwefror 2018

Sgyrsiau Enghreifftiol

Sgyrsiau wedi eu seilio ar y cwestiynau: Ydy’r Beibl yn dal yn berthnasol inni heddiw? Ydy gwyddoniaeth yn cytuno ag ef? Ydy ei gyngor yn ymarferol?

TRYSORAU O AIR DUW

Dameg y Gwenith a’r Chwyn

Beth mae Iesu yn ei ddisgrifio yn y ddameg hon? Pwy sy’n cael ei gynrychioli gan yr heuwr, y gelyn, a’r medelwyr?

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Damhegion y Deyrnas a’u Hystyr i Ni

Defnyddiodd Iesu Grist ddamhegion syml i ddysgu gwersi ysbrydol dwfn. Pa wersi eraill allwn ni ddysgu o Mathew pennod 13?

TRYSORAU O AIR DUW

Nifer Bach yn Bwydo Nifer Mawr

Gorchmynnodd Iesu i’w ddisgyblion fwydo tyrfa o filoedd, er mai dim ond pum torth a dau bysgodyn oedd ganddyn nhw. Beth ddigwyddodd, a beth mae’n ei olygu i ni?

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Parchu Dy Dad a Dy Fam

Pwysleisiodd Iesu’r gorchymyn i ‘barchu dy dad a dy fam.’ Oes terfyn amser i’r gorchymyn hwn?

TRYSORAU O AIR DUW

Fel Pwy Wyt Ti’n Meddwl?

Beth ddylen ni ei wneud i alluogi Duw i’n harwain, a nid Satan? Tynnodd Iesu sylw at dri pheth i’n helpu osgoi meddwl yn anghywir.

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Hogi Ein Sgiliau yn y Weinidogaeth—Defnydd Effeithiol o Gwestiynau

Defnyddiodd Iesu gwestiynau i ddysgu wersi gwahanol i’w ddisgyblion. Sut gallwn ni efelychu ei ffordd effeithiol o ddysgu yn y weinidogaeth?

TRYSORAU O AIR DUW

Cymer Ofal Rhag Baglu Eraill a Ti Dy Hun

Defnyddiodd Iesu eglurebau i ddysgu pa mor ddifrifol yw cael dy faglu neu achosi i eraill faglu. Beth all ddod yn achos baglu yn dy fywyd di?