Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r isddewislen

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Cymraeg

Gweithlyfr y Cyfarfodydd  |  Chwefror 2017

 TRYSORAU O AIR DUW | ESEIA 63-66

Nefoedd Newydd a Daear Newydd yn Peri Llawenydd Mawr

Nefoedd Newydd a Daear Newydd yn Peri Llawenydd Mawr

Mae addewid Duw o adferiad a gofnodwyd yn Eseia 65 mor bendant, mae Jehofa yn sôn amdano fel petai wedi ei gyflawni yn barod

Mae Jehofa’n creu nefoedd newydd a daear newydd, lle na fydd pethau’r gorffennol yn croesi’r meddwl

65:17

Beth yw’r nefoedd newydd?

  • Llywodraeth newydd a ddaw â chyfiawnder i’r ddaear

  • Fe’i sefydlwyd ym 1914 adeg gorseddu Crist yn Frenin Teyrnas Dduw

Beth yw’r ddaear newydd?

  • Cymdeithas o bobl o bob cenedl, iaith a hil sydd yn ufuddhau i reolaeth y llywodraeth nefol newydd

Sut na fydd pethau’r gorffennol yn croesi’r meddwl?

  • Bydd y pethau sy’n achosi atgofion poenus—dioddef corfforol, meddyliol, ac emosiynol ddim yn bodoli mwyach

  • Bob dydd, bydd pobl ffyddlon yn mwynhau bywyd llawn, ac yn trysori atgofion melys y diwrnod