Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 EIN BYWYD CRISTNOGOL

Defnyddio Llenyddiaeth Feiblaidd yn Ddoeth

Defnyddio Llenyddiaeth Feiblaidd yn Ddoeth

Dysgodd Iesu: “Gan eich bod wedi derbyn y cwbl am ddim, rhowch yn rhad ac am ddim.” (Mth 10:8) Cadwn at y cyfarwyddyd clir hwnnw drwy beidio â chodi tâl am gopi o’r Beibl neu lenyddiaeth sydd wedi eu seilio ar y Beibl. (2Co 2:17) Eto i gyd, mae gan y cyhoeddiadau hyn wirioneddau gwerthfawr o Air Duw. Gydag ymdrech a chost fawr mae’r llenyddiaeth yn cael ei hargraffu a’i hallforio i gynulleidfaoedd o amgylch y byd. Felly, dylen ni gymryd ond yr hyn sydd ei angen.

Dylid pwyso a mesur cyn rhoi llenyddiaeth i eraill, hyd yn oed mewn lleoliad tystiolaethu’n gyhoeddus. (Mth 7:6) Yn lle rhoi llyfrau yn nwylo pawb sy’n mynd heibio, gwna ymdrech i sgwrsio â nhw er mwyn mesur eu diddordeb. A elli di ateb “ydy” i o leiaf un o’r cwestiynau yn y blwch canlynol? Os nad yw’n bosibl i ti benderfynu lefel ei ddiddordeb, bydd yn well rhoi taflen iddo. Wrth gwrs, os bydd yn gofyn am gylchgrawn neu gyhoeddiad arall, byddwn ni’n hapus i roi copi iddo.—Dia 3:27, 28.