GWELD
Testun
Delwedd

Yn ystod yr ymgyrch sy’n dechrau ar 27 Chwefror, byddwn ni’n gwahodd gymaint o bobl â phosibl o’n cymuned i ddod i Goffadwriaeth marwolaeth Iesu. Dylen ni hefyd nodi unrhyw ddiddordeb er mwyn ei feithrin.

RHO GYNNIG AR HYN:

CYFLWYNIAD

“Rydyn ni’n rhannu’r gwahoddiad hwn ar gyfer achlysur pwysig iawn. Ar 23 Mawrth, bydd miliynau o bobl ledled y byd yn dod at ei gilydd i goffáu marwolaeth Iesu Grist ac i glywed sut y mae’n berthnasol i ni. Mae amser a lleoliad y cyfarfod, sydd am ddim, ar y gwahoddiad. Bydden ni’n hapus iawn i’ch gweld chi yno.”

Os yw’r unigolyn yn dangos diddordeb . . .

 • CYNIGIA’R WATCHTOWER

  Gosod y sylfaen ar gyfer galw’n ôl.

 • DANGOS Y FIDEO AM Y GOFFADWRIAETH

  Gosod y sylfaen ar gyfer galw’n ôl.

Wrth fynd yn ôl, gellir . . .

 • DANGOS PAM ASTUDIO’R BEIBL?

  Yna, cynigia gyhoeddiad ar gyfer astudio.

 • CYNNIG BETH MAE’R BEIBL YN EI WIR DDYSGU?

  Esbonia fwy am y Goffadwriaeth, gan ddefnyddio tudalennau 206-208. Yna, cynigia’r llyfr.

 • CYNNIG GWRANDO AR DDUW

  Trafoda ystyr marwolaeth Crist, gan ddefnyddio tudalennau 18-19. Yna, cynigia’r llyfryn.