Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Chwiorydd yn defnyddio’r llyfryn Gwrando ar Dduw yn Indonesia

GWEITHLYFR Y CYFARFODYDD Chwefror 2016

Cyflwyniadau Enghreifftiol

Syniadau ar gyfer cyflwyno Awake! a Gwrando ar Dduw! Defnyddia’r enghreifftiau i lunio dy gyflwyniadau dy hun.

TRYSORAU O AIR DUW

Roedd Nehemeia yn Caru Gwir Addoliad

Dychmyga waith caled Nehemeia i ailadeiladu muriau Jerwsalem a hybu addoliad Jehofa. (Nehemeia 1-4)

TRYSORAU O AIR DUW

Roedd Nehemeia yn Arolygwr Rhagorol

Roedd Nehemeia yn helpu’r Israeliaid i fwynhau addoli Jehofa. Defnyddia’r lluniau i ddeall beth ddigwyddodd yn Jerwsalem ym mis Tishri 455 COG (Nehemeia 8:1-18)

TRYSORAU O AIR DUW

Mae Pobl Ffyddlon yn Cefnogi Trefniadau Theocrataidd

Yn amser Nehemeia, roedd pobl Jehofa yn barod i gefnogi gwir addoliad. (Nehemeia 9-11)

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Y Bywyd Gorau Oll

Mae llawer o ddrysau ar agor i bobl ifanc yng nghyfundrefn Jehofa. Defnyddiwch y cwestiynau i drafod y fideo.

TRYSORAU O AIR DUW

Gwersi Ymarferol yn Llyfr Nehemeia

Dychmyga sêl Nehemeia yn amddiffyn gwir addoliad. (Nehemeia 12-13)

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Rhowch Wahoddiad i Bawb yn Eich Tiriogaeth i Ddod i’r Goffadwriaeth!

Cyflwyniad enghreifftiol ar gyfer y gwahoddiad i Goffadwriaeth marwolaeth Iesu 2016. Dilynwch y camau hyn i ennyn diddordeb.

TRYSORAU O AIR DUW

Esther yn Achub Cam Pobl Dduw

Dychmyga ei dewrder eithriadol wrth amddiffyn pobl Jehofa. (Esther 1-5)