Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 TRYSORAU O AIR DUW | LUC 17-18

Dangosa Dy Fod Ti’n Ddiolchgar

Dangosa Dy Fod Ti’n Ddiolchgar

17:11-18

Beth mae’r stori yn ein dysgu am ddiolchgarwch?

  • Dylen ni fod yn ddiolchgar ond dylen ni ei fynegi hefyd

  • Mae dangos dy werthfawrogiad yn ddiffuant yn dystiolaeth o gariad Cristnogol ac yn arwydd o gwrteisi

  • Dylai’r rhai sy’n dymuno plesio Crist ddangos cariad a gwerthfawrogiad at bawb ni waeth beth fo’u cenedl, eu hil, na’u crefydd