Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 EIN BYWYD CRISTNOGOL

Meithrin Rhinweddau Duwiol—Gostyngeiddrwydd

Meithrin Rhinweddau Duwiol—Gostyngeiddrwydd

PAM MAE’N BWYSIG?

  • Mae gostyngeiddrwydd yn arwain at berthynas agos â Jehofa.—Sal 138:6

  • Mae gostyngeiddrwydd yn helpu i adeiladu perthynas dda ag eraill.—Php 2:3, 4

  • Mae balchder yn ddinistriol.—Dia 16:18; Esec 28:17

SUT I FYND ATI?

Sut gallaf fod yn fwy gostyngedig?

GWYLIA’R FIDEO AVOID WHAT ERODES LOYALTY—PRIDE, AC YNA ATEBA’R CWESTIYNAU CANLYNOL:

  • Beth mae’r ffordd rydyn ni’n ymateb i gyngor yn ei ddatgelu am ein hagwedd?

  • Sut mae gweddïo yn ein helpu i feithrin gostyngeiddrwydd?

  • Sut gallwn ni fod yn ostyngedig?