Cyhoeddwyr yn cynnig y llyfryn Newyddion Da yn Aserbaijan

GWEITHLYFR Y CYFARFODYDD Awst 2017

Cyflwyniadau Enghreifftiol

Cyflwyniadau enghreifftiol ar gyfer Deffrwch! ac ar gyfer dysgu’r gwirionedd ynglŷn â pham creodd Duw bodau dynol. Defnyddia’r syniadau i lunio dy gyflwyniadau dy hun.

TRYSORAU O AIR DUW

Gwobrwyodd Jehofa Genedl Baganaidd

Gwobrwyodd Jehofa y Babiloniaid ar ôl iddyn nhw warchae ar Tyrus am 13 blynedd. Sut mae’n dangos gwerthfawrogiad am ein gwaith ffyddlon a’n haberthau?

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Meithrin Rhinweddau Duwiol—Gostyngeiddrwydd

Pam bod gostyngeiddrwydd yn bwysig? Sut gallwn ei ddangos? Sut mae gweddïo ac esiampl Iesu yn ein helpu i feithrin gostyngeiddrwydd?

TRYSORAU O AIR DUW

Cyfrifoldeb Mawr y Gwyliwr

Gan y gwylwyr oedd y cyfrifoldeb i rybuddio’r ddinas o unrhyw berygl. Beth oedd Jehofa yn ei feddwl wrth benodi Eseciel i fod yn wyliwr ffigurol i warchod pobl Israel?

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Meithrin Rhinweddau Duwiol—Dewrder

Pam rhaid inni oresgyn ofn dyn? Sut mae myfyrio, gweddi, ac ymddiried yn Jehofa yn ein helpu i feithrin dewrder duwiol?

TRYSORAU O AIR DUW

Yn Fuan Caiff Gog o Dir Magog ei Ddinistrio

Mae’r Beibl yn disgrifio’r digwyddiadau cyn ac ar ôl dinistr Gog o dir Magog.

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Meithrin Rhinweddau Duwiol—Ffydd

Fel Abraham, mae’n rhaid inni cadw ein ffydd yn Jehofa Dduw hyd yn oed pan fyddwn yn dioddef caledi. Sut y gallwn adeiladu ffydd gref a ffyddlondeb?

TRYSORAU O AIR DUW

Ti a Gweledigaeth Eseciel am y Deml

Mae gweledigaeth Eseciel o’r deml yn ein hatgoffa bod gan Jehofa safonau uchel ar gyfer gwir addoliad. Sut gall y weledigaeth hon ein cymell ni?

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Pryd Ga’ i Wasanaethu Nesaf Fel Arloeswr Cynorthwyol?

Un ffordd ardderchog o offrymu aberthau moliant yw i wasanaethu fel arloeswr cynorthwyol. Elli di wella dy weinidogaeth fel hyn?