Mae “lloches” Jehofa yn rhoi diogelwch ysbrydol

91:1, 2, 9-14

  • Heddiw, mae ymgysegriad a bedydd yn angenrheidiol er mwyn inni aros yn lloches Jehofa

  • Mae pobl heb ffydd yn Nuw yn gwybod dim am y lle hwn

  • Dydy’r rhai sydd yn lloches y Goruchaf ddim yn cael eu heffeithio gan unrhyw un neu unrhyw beth a all peryglu eu ffydd a’u cariad tuag at Dduw

Mae’r “heliwr” yn ceisio ein maglu

91:3

  • Mae rhai anifeiliaid, fel adar, yn anodd eu hela gan eu bod yn wyliadwrus

  • Mae helwyr adar yn gwylio pob symudiad yr adar er mwyn dysgu eu harferion a dyfeisio ffyrdd i’w maglu

  • Mae Satan, yr “heliwr,” yn gwylio pobl Jehofa yn ofalus ac yn gosod maglau er mwyn eu niweidio’n ysbrydol

Pedair magl farwol a ddefnyddir gan Satan:

  • Ofn Dyn

  • Materoliaeth

  • Adloniant Anfoesol

  • Anghydfod Rhwng Unigolion