Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Cyflwyniadau Enghreifftiol

Cyflwyniadau Enghreifftiol

AWAKE!

Cwestiwn: Ydych chi’n meddwl fod yr ymdrech i ddisodli arferion drwg gyda rhai da yn werth chweil?

Adnod: Pre 7:8a

Cynnig: Mae’r erthyglau hyn yn dangos sut y gall pobl ddefnyddio egwyddorion o’r Beibl i reoli eu harferion er eu lles eu hunain.

AWAKE!

Cwestiwn: Dydy hi ddim yn bosibl osgoi newidiadau mewn bywyd. Beth yw’r ffordd orau o ddelio â nhw yn eich barn chi?

Adnod: Pre 7:10, beibl.net

Cynnig: [Cyfeiria at yr erthygl sy’n dechrau ar dudalen 10.] Mae’r erthygl hon yn trafod egwyddorion o’r Beibl sy’n medru ein helpu ni i ymdopi â newidiadau.

GWRANDO AR DDUW A BYW AM BYTH

Cwestiwn: Mae gan bawb enw, gan gynnwys aelodau ein teulu a’n ffrindiau. Felly, beth am Dduw? Beth yw ei enw?

Adnod: Sal 83:18, Beibl William Morgan

Cynnig: Mae’r llyfryn hwn yn esbonio llawer o bethau eraill mae’r Beibl yn ei ddysgu am Dduw. [Cyfeiria at dudalennau 6 a 7.]

LLUNIA DY GYFLWYNIAD DY HUN

Defnyddia’r fformat yn yr enghreifftiau blaenorol i lunio dy gyflwyniad dy hun.