Yng nghanol yr anialwch, mae’r Israeliaid yn wynebu prawf ar eu ffyddlondeb. A fydden nhw’n dilyn Moses neu’n gwrthryfela gyda Cora? Beth fydd dewis meibion Cora? Mae’r canlyniad yn ein helpu i edrych ar ein hagwedd ninnau tuag at awdurdod Jehofa.