Gobeithio am yr Hyn Nad Ydyn Ni’n Ei Weld

Mae Satan yn benderfynol o wneud inni fod yn anffyddlon a cholli ein gafael ar ein gobaith. Sut gallwn ni aros yn ffyddlon a chadw ein cydbwysedd?

Gobeithio am yr Hyn Nad Ydyn Ni’n Ei Weld—Cyflwyniad

Hynt a helynt teulu sy’n wynebu treialon tebyg i’r rhai yn hanes Job yn y Beibl. Gyda help Jehofa, gallwn ni hefyd oresgyn profion ar ein ffydd.

Gobeithio am yr Hyn Nad Ydyn Ni’n Ei Weld

Bydd y stori afaelgar yn y fideo hwn yn eich helpu chi i aros yn ffyddlon ac i ddal eich gafael ar y gobaith mae Duw yn ei gynnig.