Cyn croesi’r Iorddonen, roedd yr Israeliaid yn wynebu pwysau cynnil a oedd yn peryglu eu ffyddlondeb. Drwy gymdeithasu â phobl Moab, roedd rhai yn ildio i demtasiwn ac yn pechu. Mae’r hyn a ddigwyddodd yn rhybudd i ni.