Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Ein Brawdoliaeth Fyd-Eang

Bron i 2,000 o flynyddoedd yn ôl, cafodd Cristnogion orchymyn i ‘garu teulu’r ffydd.’ Sut mae Tystion Jehofa wedi gwneud hyn? Mae’r fideo yn dangos tair ffordd y mae ein brawdoliaeth fyd-eang yn dangos cariad: 1) trwy bregethu, 2) trwy helpu rhai mewn angen, a 3) trwy ddod at ei gilydd er mwyn addoli Jehofa Dduw.