Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Dychweliad y Mab Afradlon

Mae dyn ifanc o deulu Cristnogol yn dechrau cymdeithasu gyda phobl nad ydyn nhw’n dilyn egwyddorion y Beibl. Yn araf deg, mae ei ffordd o fyw yn newid. Sut mae ei deulu yn ymateb? Beth mae’r ddrama gyffrous hon yn ei ddysgu i ni am y peryglon sy’n wynebu pobl ifanc heddiw?