Ymroi i Ddarllen a Dysgu—Fideos

Datblygu sgiliau hanfodol ar gyfer darllen a dysgu’n gyhoeddus.

GWERS 1

Cyflwyniad Effeithiol

Sut gallwch chi ennyn diddordeb eich cynulleidfa?

GWERS 2

Arddull Sgyrsiol

Sut gelli di helpu dy wrandawyr i deimlo’n gyfforddus wrth i ti siarad?

GWERS 3

Defnyddio Cwestiynau

Sut gelli di ddefnyddio cwestiynau i resymu â dy wrandawyr, i gynnal eu diddordeb, ac i dynnu sylw at bwyntiau pwysig?

GWERS 4

Cyflwyno’r Ysgrythurau yn Gywir

Sut fedri di baratoi dy wrandawyr fel eu bod nhw’n elwa’n fwyaf ar yr adnodau rwyt ti’n eu darllen?

GWERS 5

Darllen yn Gywir

Beth fydd yn ein helpu i ddarllen yn uchel yn union yr hyn sydd ar y dudalen?

GWERS 6

Cymhwyso’r Ysgrythurau yn Effeithiol

Beth ddylet ti ei wneud ar ôl darllen adnod i helpu dy gynulleidfa i ddeall pam rwyt ti wedi ei darllen?