Cipolwg ar lyfr Daniel, proffwydoliaeth sy’n trafod esgyniad a chwymp y grymoedd byd o ddyddiau Babilon hyd at amser y diwedd a fydd yn gorffen pan fydd Teyrnas Dduw yn dechrau rheoli.